שיתוף פעולה ראשון בישראל לחממת מדעי החיים בגוואנגז'ו